โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือลำปางเจ๋งผลิตบ่มเพาะ นักเรียนสู่เจ้าของธุรกิจก้าวแรกของชีวิตควบคู่กับการเรียน

ดร.พิมลมาส โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จังหวัดลำปางเปิดเผยว่า โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือรับนักเรียน ตั้งแต่แผนกเนสเซอรี่ อนุบาล มัธยมต้น และมัธยมปลาย ตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 18 ปี โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาล (Early Years Foundation Stage), หลักสูตร IGCSE ระดับเยียร์ 10-11 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปี 3-4) และหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในระดับเยียร์ 12-13 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6) รับเด็กช่วงชั้นมัธยม 4 ของนักเรียนทางภาครัฐและเอกชนสามารถ มาเรียนต่อที่โรงเรียนเราได้ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติฯ เปิด 3 หลักสูตร 1.วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2.ธุรกิจศิลปะ 3.สายภาษาโดยตรง ส่วนสาขาวิชา ธุรกิจศิลปะหรือ “Business and Arts.” นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ ธุรกิจการค้า การตลาด อุตสาหกรรมการบริการ และเศรษฐศาสตร์

ดร.พงศ์ศิริ คำขันแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวิจัยโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า สาขาวิชา ธุรกิจศิลปะหรือ “Business and Arts.” เราจะฝึกให้เด็กมีการวางแผน มีเป้าหมายในการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อนำไปใช้เป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้ประกอบการ ทำให้โรงเรียนนานาชาติฯ ต้องสอนบ่มเพาะให้เหมาะสมกับเด็กได้มีการคิดวิเคราะห์ มีองค์ความรู้ต่างควบคู่กับการปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนการสอนมุ่งเน้นทางปฏิบัติ 70-30 มีการวางแผนการเรียนรู้ความเสี่ยงการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเรื่องการตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การออกแบบ ร้านต่างๆ เราจะเน้นมาก มีการเรียนการสอนแบบ SWOT และ TOWS ข้อดี ที่แตกต่าง เมื่อนักเรียนเข้ามาเรียนใน ร.ร.นานาชาติฯ คือ นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาแท้ๆ หลักการพูด อ่าน เขียน ถูกต้องชัดเจนและเข้าใจ มีการยอมรับและเข้าใจความแตกต่างทางการคิด เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียน มีหลากหลายวัฒนธรรม จึงมีความยืดหยุ่นในความคิด และการพูด กล้าคิด เสนอความเห็นของตนเอง ไม่ได้เชื่อ และยอมรับทุกอย่างที่ครูสอน หากเด็กสงสัยเด็กจะกลับไปคิดค้นหา ทบทวนคำถาม และคำตอบ แต่ครูก็จะอธิบายให้เด็กรับทราบรับรู้อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงด้านภาษา เด็กนักเรียนที่ได้ศึกษาในโปรแกรมนี้ และเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ นั้น ทางโรงเรียนจะเน้นให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ แสวงหาและเรียนรู้วิเคราะห์การตลาด การรับรู้ถึงความเสี่ยง ความยอมรับ และกล้าเผชิญกับความจริง ซึ่งนี้คือคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้รอบด้านในการผลิตรูปแบบที่ตรงต่อลูกค้าที่เหมาะกับสถานประกอบการและที่น่าภาคภูมิใจนักเรียนของเราคือนายตุลาการ ชาแนล อายุ18 ปี และนายชนกานต์ ไวสติ อายุ18 ปี ทั้งสองเป็นนักเรียนชั้นเยียร์13 หรือช่วงขั้น มัธยม 6. ซึ่งมีผลงานเรื่องการวิเคราะห์และ วิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในศูนย์ดัชนีวารสารไทย วราสารทางวิชาการตลาดและการจัดการโครงการเรื่องแนวทางการจัดการการตลาดทางวิสาหกิจขนาดย่อมกรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่งเฮงกี่จังหวัดลำปาง

นายตุลาการ ชาแนล อายุ 18 ปี เปิดเผยว่า จากที่เรียนได้เกรด C แทบ เรียนไปไม่ได้เลย เนื่องจากตนไม่ถนัดทางทฤษฎีวิชาการ แต่เมื่อได้มาเลือกสาย ทางสายธุรกิจ จากทีเรียนได้เกรดC ก็ได้เกรดA ทำให้ได้เปิดโลกทางความคิดนำเสนอสิ่งที่อยากทำ มีเป้าหมายในการเรียน สู่เป้าหมายแต่ละโปรเจค คิดว่าให้คะแนนความพึงพอใจกับตนเองเต็ม10.
ซึ่งการเรียนทีโรงเรียนอังกฤษแห่งภาคเหนือแห่งนี้มี ความอบอุ่น ได้รู้จักเพื่อนๆ หลากหลายประเทศ เช่นอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน จีน ฯลฯ โรงเรียนเรามีนักเรียนไม่มาก ทำให้เรารู้จักกันทุกคน มีระบบแลกเปลี่ยนทางการศึกษาให้เราได้ไปเรียนที่ประเทศเขา เปิดโลกกว้างได้เรียนรู้วัฒนธรรม และการค้าขายทางธุรกิจ ที่หลากหลาย

นายชนกานต์ ไวสติ อายุ18 ปี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ตอนเด็กๆ ครูมักจะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่ง ตอนนั้นคิดไม่ออกและไม่มีภาพในสมองเลยว่าโตแล้วอยากจะเป็นอะไร ทำอาชีพอะไร มันว่างเปล่ามาก มีความคิดว่า การเรียนของโรงเรียนไทยเขาแยกเด็กวิทย์-คณิต เด็กศิลป์ภาษา มีสองแนวทางนี้เท่านั้น ซึ่งเด็กเขาก็อยากจะเรียนในสาขาวิชาที่ไม่ใช่ทฤษฎีมาก หรือวิชาการมาก อยากเรียนที่จบแล้วประกอบอาชีพได้เลย แต่ที่โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ เราได้พบปะเพื่อนๆหลากหลายชาติ มีครูที่พร้อมมากๆ ในการสอน สอนตัวต่อตัว แนะนำแนวทาง ปฏิบัติ ผลักดันแนะนำ ให้ตนเองรู้จักมีความคิดริเริ่มแสดงความเห็น และมาตรงสายที่ถนัดคือโปรแกรมธุกิจศิลปะ มีการคิดวิเคาระห์ลงพื้นที่ไปวิจัยวิเคราะห์ ร้านอาหาร ร้านค้าใหญ่ๆ ทำให้เรากลับมาวิเคราะห์โปรเจคที่ได้รับมอบหมาย และกลับมาทำงานกับทางครอบครัว ที่มีธุรกิจด้านอินทผาลัม และเริ่มแสดงความคิดออกร่วมกับเพื่อนได้ใน การร่วมคิด ร่วมทำ เปิดร้าน Railway Way Cafe Lampang อย่างลงตัว ซึ่งมีความพึงพอใจในตนเองให้คะแนนตนเอง 10 เต็ม สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนเองและครอบครัว อนาคตเรียนจบที่โรงเรียนนานาชาติฯ จะเข้าสอบยื่นทุน100% ที่มหาวิทยลัยเอแบคต่อไป และวันที่ 25 ธันวาคม นี้ นักเรียนสองคนนี้กับเพื่อน จะนำความรู้ความสามารถมาบริหารร้าน Raiway Way. Cafe Lampang ตรงข้ามร้านท่งเฮงกี่ เยื้องธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกในการทำธุรกิจควบคู่กันไปกับการเรียน สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ โทร. 054-324596,096-685-3888, 081-473-8580
fb: The British International School of Northern Thailand