ตรวจสิทธิได้แล้ว เราชนะกลุ่มพิเศษ

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะรายใหม่ กลุ่มพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 64 เเละกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ ระหว่างวันที่ 8 – 21 ก.พ. 64 ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ผู้ลงทะเบียนรายใหม่กลุ่มพิเศษ สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบมีชิปทองเหลือง (Smart Card) ส่วนผู้ขอทบทวนสิทธิสามารถ่้ใช้จ่ายวงเงินผ่านเเอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้ถึง 31 พ.ค. 64

สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้แก่

  • ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
  • ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน
  • ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้
  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

โดย ไทม์ไลน์การลงทะเบียนและรับเงินเราชนะ ของ “กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน” เราชนะ “กลุ่มพิเศษ” กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง แบ่งออกเป็นสองรอบด้วยกัน

รอบที่ 1 :  ตรวจสอบสิทธิ 4 มี.ค.
– ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2564
– ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 :  ตรวจสอบสิทธิ 15 มี.ค.
– ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564
– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2564
– ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

นั่นหมายความว่า เราชนะ กลุ่มช่วยเหลือเป็นพิเศษ” รอบ 1 จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิได้ที่ เราชนะ.com ในวันที่ 4 มี.ค.2564

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิเราชนะ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึง เราชนะกลุ่มพิเศษ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง หากตรวจสอบพบว่าได้รับสิทธิ ก็จะสามารถใช้จ่ายเงิน “เราชนะ” 7,000 บาทได้ผ่านบัตรประชาชน 

วิธีตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”

3. กรอกข้อมูล “เช็คสิทธิเราชนะ” ดังนี้

– หมายเลขบัตรประชาชน
– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ”

หาก “ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

 

ที่มา :  กระทรวงการคลัง