ดร. นิมิตร จิวะสันติการ ทวงเก้าอี้นายกเล็กเทศบาลนครลำปางคืน พาลูกทีมสท.เข้าสภาเกือบครบ

การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วโดยบรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และการนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งย่อยต่างๆ 89 หน่วยเลือกตั้งในเขตท้องที่เทศบาล นครลำปางเมื่อช่วงเย็นวันนี้ (28 มี.ค. 64) หลังเวลา 17.00 น. ประชาชนให้ความสนใจติดตามดูผลการนับคะแนนอย่างใจจดใจจ่อ

ซึ่งผลการนับคะแนนหลายหน่วยเลือกตั้งในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้มีการนำผลคะแนนส่งไปยังศูนย์รวมคะแนน ก่อนจะมีการสรุปผลคะแนนส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง และได้มีการนำผลคะแนนจัดแสดงขึ้นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางไปพร้อมๆ กัน

ด้านเทศบาลนครลำปาง ได้มีการตรวจนับผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ 98 โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครลำปาง ตัวเต็งหมายเลข 2 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อายุ 73 ปี หัวหน้ากลุ่มนครลำปาง มีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งตามความคาดหมาย ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวลำปางในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปางไปอย่างท่วมท้น ด้วยจำนวนคะแนนรวมกว่า 6,126 คะแนน ซึ่งคาดว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครลำปางอย่างแน่นอน

ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครลำปางได้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมด 89 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด 42,142 คน แบ่งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเขตที่ 1 จำนวน 10,318 คน, เขตที่ 2 จำนวน 10,716 คน, เขตที่ 3 จำนวน 10,266 คน และเขตที่ 4 จำนวน 10,842 คน ซึ่งจากผลการเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงออกใช้สิทธิเพียงประมาณร้อยละ 56 เท่านั้น

จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 42,139 คน มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 25,527 คน บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด จำนวน 43,040 บัตร ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 25,527 บัตร แบ่งเป็น บัตรดี จำนวน 23,721 บัตร บัตรเสีย จำนวน 475 บัตร
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,331 บัตร บัตรเหลือ จำนวน 17,513 บัตร

ในส่วนของการเลือกตั้งอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ประชาชนชาวลำปางให้ความสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี คือ เขตเลือกตั้งในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายดนูดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรี เมื่อปี 2545 หัวหน้ากลุ่มพลังไทย สังกัดกลุ่มบ้านสวน ของนายไพโรจน์ โล่สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางพรรคเพื่อไทย และหมายเลข 2 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเมืองเขลางค์นคร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร คนล่าสุด โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง 96 หน่วยในเขตพื้นที่ ปรากฏว่านายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง มีคะแนนนำมาอย่างขาดลอย และคาดว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ติดต่อกันอีกหนึ่งสมัย.