นายก”ตวงรัตน์” ลงพื้นที่ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา ตรวจฝายห้วยแม่อิม บ้านหาดปู่ด้าย และสำรวจพื้นที่ค้นพบซากฟอสซิลมนุษย์ดึกดำบรรพ์ “มนุษย์เกาะคา” และถ้ำผาบ่อง

 

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธีทัต ธรรมธิกูล ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างเข้าสำรวจฝายห้วยแม่อิม บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1
ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อท่อส่งน้ำฝายห้วยค่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร

 

โดยนายมิตร ธรรมวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายชวนิต จันทรสุรินทร์ นายก อบต.นาแส่ง กำนันสวง อินทิ และคณะผู้บริหาร อบต.นาแส่ง นำคณะสำรวจฝายห้วยแม่อิม ซึ่งหลายหน่วยงานได้ร่วมกันสร้างโครงการ “คน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี 2562 โดยเป็นจุดเชื่อมต่อกับฝายหัวยค่า แต่ยังขาดท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ทำการเกษตร ราษฎรจึงทำหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังอบต.นาแส่ง แต่หน่วยงานดังกล่าวมีงบประมาณจำกัด จึงประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อท่อส่งน้ำมายัง อบจ.ลำปางเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่

 

นอกจากการสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรแล้ว ยังได้สำรวจสถานที่ค้นพบซากฟอสซิลมนุษย์ดึกดำบรรพ์ “มนุษย์เกาะคา”ต.นาแส่ง ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานาน และถ้ำผาบ่องหรือเขาส่องกระจก ต.นาแก้ว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรณี และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดลำปางต่อไป.