เช็คได้เลย วันโอนเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ 2 โครงการ “เราชนะ”และ “ม.33เรารักกัน” แบ่งจ่าย 2 งวด

 

วันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า คลังเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาโควิดเพิ่มเงิน 2,000 บาท ให้โครงการเราชนะเข้าที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า พร้อมกับกำหนดแผนโอนเงินเยียวยาโควิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน และโครงการ ม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 งวด งวดละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมนี้ และให้ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดคือ โครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ขณะที่โครงการม.33 เรารักกัน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ ครม. โดยหลักการเบื้องต้นจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ก่อน จากนั้นจะต้องเติมเงินของตัวเองเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ยกเว้น สุรา ลอตเตอรี่ บุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องอบายมุข โดยทุกการใช้จ่ายจะได้รับเงิน อี-วอยเชอร์ คืนกลับเข้าแอพเป๋าตัง 10-15% สูงสุดไม่เกินคนละ 7,000 บาท โดยกำหนดช่วงการใช้จ่าย 1-40,000 บาทแรก ได้รับวงเงินคืนเข้าแอพเป๋าตัง 10% หรือไม่เกิน 4,000 บาท แต่ถ้าใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001-60,000 บาทจะได้รับเงินคืนเพิ่มเป็น 15% หรือเพิ่มได้อีก 3,000 บาท รวมวงเงินที่ได้รับคืน 7,000 บาท