เร่งฆ่าเชื้อป้องกันโควิด ต้อนรับเปิดเทอมใหม่

ลำปาง – มทบ.32 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับคณะครู-อาจารย์ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร-ห้องเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อป้องกันโควิด-19 ต้อนรับเปิดเทอมใหม่  ที่ก่อนหน้านี้ กพฐ. ได้กล่าวว่า สำหรับการเปิดภาคเรียนที่เลื่อนไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย.นี้ มีเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1.ในพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ยังไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site คือ ไม่อนุญาตให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนรวมถึงการใช้อาคารสถานที่ และให้เปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.นี้เท่านั้น
2.จังหวัดอื่นสามารถเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปได้เช่นเดียวกัน โดยให้ทำการประเมินตนเองบนพื้นฐานความพร้อมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครู และกรรมการสถานศึกษา หากมีความประสงค์ที่จะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิ.ย. ให้ทำเรื่องเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนั้นๆพิจารณา และหากให้ความเห็นชอบ โรงเรียนก็สามารถเปิดสอนแบบ On-Site ได้ แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยก็ยังต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ซึ่งจังหวัดลำปางนั้นจะเปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้มอบหมายให้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับคณะครู อาจารย์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC-80 ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและห้องเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทางพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแก้ว ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อตัวนักเรียนในสถานศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียน จึงให้หน่วยทหารในพื้นที่ประสานกับสถานศึกษา ในการทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณที่ผิวสัมผัสที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19

สำหรับโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง มีบุคคลากรและนักเรียนจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจะทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 และรองรับการเปิดเทอมในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2564 นี้