พม.ลำปาง เครือข่าย อพม.เถิน ไม่ทิ้งหนุ่มเร่รอน แสดงความสามารถพิษโควิด 19 ตกงานหลงทางไม่มีเงินค่าตั้วรถกลับภูมิลำเนา

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองฯ มอบหมายให้ นางสาวกันณิการ์ จานชา นักสังคมสงเคราะห์ เเละนายเกียรติ มาหลึก พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ ที่อำเภอเถิน มีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนาจังหวัดหนองบัวลำภู พบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เเสดงความสามารถ และบัตรประจำตัวคนพิการ

ทราบชื่อ นายชัยกร นามสมมุติ บ้านเลขที่ 172 หมู่ 10 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้พิการทางการเห็น พิการทางสติปัญญา และพิการทางการเรียนรู้ มีกระเป๋าสัมภาระพกติดตัว เป็นกระเป๋าเป้ 1 ใบ ผ้าห่ม และมุ้ง เดิมอาศัยอยู่กับทวด บิดามารดาเสียชีวิต ผู้ประสบปัญหาฯ เร่ร่อนมายังจังหวัดลำปางเพื่อมาร้องเพลงแสดงความสามารถหารายได้ประทังชีวิต ระยะหลังเจอพิษโควิดกระหน่ำซัด ชะตากรรมลอยคอให้ต้องเผชิญกับความหิว ไร้งานไร้เงิน ไร้ที่พึ่ง

 

สถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถหาเงินได้ ครั้นจะกลับบ้านเกิดก็ไม่มีเงินค่ารถโดยสารเพียงพอที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองฯ ได้ ประสานงานกับทาง พมจ.ลำปาง พร้อมด้วยอพม.เถินที่พบเห็นชี้เป้าในการเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ ก่อนที่ พมจ..ลำปางให้การช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะเดินทางเเละค่าอาหาร เพื่อกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามความประสงค์ของนายชัยกรฯต่อไป.