จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามสถานการณ์และมาตรการในพื้นที่

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 26/2564 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 259 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 261 ราย และไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันจำนวน 14 วันแล้ว
จากกรณีที่ มติ ครม.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้งบประมาณดำเนินการจัดซื้อวัคซีน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดระบบออนไลน์ให้จองใหม่เริ่มวันที่ 14 มิ.ย.นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะทำการสั่งจองวัคซีน Sinopharm จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนเท่าเดิม คือ 100,000 โดส แต่จะได้รับการจัดสรรมาในพื้นที่จำนวนเท่าไหร่ หรือเมื่อใดนั้น จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 ของจังหวัดลำปาง รวมทั้งหมด 25,391 เข็ม ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. แบ่งเป็น ฉีดเข็มที่ 1 สะสม 16,985 คน และฉีดเข็มที่ 2 สะสม 8,406 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันจำนวน 14 วันแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลทั้งในจังหวัดและต่างอำเภอ ขอบคุณท้องถิ่น ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี รวมไปถึง อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชน ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้บุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่เราติดตามและตรวจสอบได้ทุกราย ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
สำหรับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท เช่น สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ ยกเว้นบ่อนที่เรายังต้องควบคุม รวมไปถึงการอนุญาตให้จำหน่ายหรือดื่มสุราภายในร้านอาหาร ถึงแม้ขณะนี้ทาง ศบค.ชุดใหญ่ ยังไม่ประกาศให้ผ่อนคลาย แต่ทางจังหวัดเองก็ได้มีการเตรียมการณ์ไว้แล้วว่าอาจจะเปิดได้แค่ไหน ผ่อนคลายบางกิจกรรม/กิจการได้ขนาดไหน จะให้ทางสาธารณสุขประสานกับฝ่ายปกครอง ในการวางแผนเตรียมผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆให้ได้เกือบหมด เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดควบคู่ไปด้วย แต่ทั้งนี้ต้องดูท่าทีและคำสั่งของ ศบค.ควบคู่ไปด้วย.