ผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19 กฟผ.แม่เมาะ หายแล้วทุกราย พร้อมเข้มมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

.
วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ รายงานว่า ขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายที่ 2-4 จำนวน 3 ราย หลังจากเข้ารับการรักษาได้หายป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผลการตรวจ RT-PCR ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนไม่มีการพบเชื้อเพิ่ม และยังคงให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย เพื่อสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ภายหลังจากการพบผู้ติดเชื้อดังกล่าว กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตั้งแต่วันที่ 14-24 สิงหาคม 2564 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มสายงานด้านการผลิตไฟฟ้าและสายงานสนับสนุน ตามมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 300 คน โดยส่วนใหญ่พบผลเป็นลบทั้งหมด และพบผลเป็นบวก 1 ราย จึงได้ประสานกับโรงพยาบาลแม่เมาะเข้ารับการตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง ซึ่งผลตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS CoV-2) เป็นลบ ขณะนี้ได้ส่งตัวเข้ารับการกักตัวที่ศูนย์พักคอย กฟผ.แม่เมาะ เป็นเวลา 14 วัน และจะตรวจ RT-PCR ซ้ำอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 27 และ 30 สิงหาคม 2564 สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน และรถบริการที่เกี่ยวข้องได้มีการทำความสะอาด และให้ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดทุกรายทำการ Self Monitoring เป็นระยะเวลา 14 วันเช่นกัน
.
สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ นั้น กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนบริษัทผู้รับจ้างขนาดใหญ่ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ อาทิ บริษัท สหกล อีควิปเมนท์ (SAHAKOL) , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ (ITD) ได้นำเสนอมาตรการควบคุมและทวนสอบการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ อย่างต่อเนื่อง โดย กฟผ.แม่เมาะได้ออกมาตรการควบคุมการเดินทาง ตามประกาศ ศบค. ฉบับวันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง กฟผ. และบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องติดต่องานกับ กฟผ.แม่เมาะ ยึดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการจัดกลุ่ม Bubble and Seal ในผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตไฟฟ้าได้ในอนาคต