ลำปางเร่งสูบน้ำเพื่อระบายจากแหล่งชุมชนลงสู่แม่น้ำวังหลังฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพอ่มสูงขึ้น

วันที่ 26 ก.ย. 2564 ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง สนับสนุน จนท. ชุดปฏิบัติการ 5 นาย พร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการสูบระบายน้ำ เนื่องจากมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น มีความเสี่ยงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปฏิบัติการร่วมกับ เทศบาลเมืองล้อมแรด สนง.ปภ.จ.ลำปาง ปภ.ลำปาง สาขาเถิน รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เร่งสูบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง ป้องกันระดับน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนและพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชนในเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

จากสถานการณ์ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ยังไหลล้นสปิลเวย์ ปริมาณน้ำคงเหลือ 106.24% น้ำล้นสปิลเวย์ 69.427 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้ระดับน้ำที่สูงขึ้น จึงทำให้ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อลงสู่แม่น้ำวังโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในพื้นที่หากมีฝนตกต่อเนื่องต่อไป

ซึ่งวันนี้ 27 ก.ย. 2564 ลำปางยังคงมีฝนฟ้าคะนอง อาจมีฝนตกหนักบางแห่ง
และ ฝนสะสม 24 ชม. อ.แม่พริก 53.5 มม. อ.เถิน 47.5 มม.อ.แม่ทะ 35.5 มม. อ่างเก็บน้ำ (ความจุ/มีน้ำ)
1.เขื่อนกิ่วคอหมา 170.29/87.178 ล้าน ม³ (51.19%)
2.เขื่อนกิ่วลม 106.22/72.711 ล้าน ม³ (68.45%)
ภาคเหนือวันนี้ : ฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ (ลม)ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
สถานการณ์ลมพายุ(ระวัง)
1.ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำทางตอนล่างของเมียนม่า
2.พายุไต้ฝุ่น “Mindulle” ในมหาสมุทรแปซิฟิค แนวโน้มเคลื่อนไปทิศเหนือ ไปทางชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น
3.พานุดีเปรสชั่น “GULAB” ในอ่าวเบงกอล เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่กระทบกับประเทศไทย