ปิดตลาดออมสิน 3 วัน ล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 3 ราย

เมื่อช่วงสายวันที่ 12 ต.ค.2564 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯกองสารธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปาง ทำการปิดถนนบุญวาทย์ตั้งแต่แยกตลาดออมสิน-แยกศาลหลักเมือง เพื่อปิดตลาดและทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณถนนและในตลาดทั้งหมดหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ในตลาดดังกล่าว


นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปางเปิดเผยว่า วันนี้ทางเทศบาลนครลำปางได้นำเจ้าหน้าที่มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขและป้องกันหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เราพยายามช่วยกัน ไม่ให้ระบาดไปมากกว่านี้ โดยเฉพาะเขตชุมชน ตลาดร้านค้า บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายในตลาดทุกคนให้ความร่วมมือดีมากเบื้องต้นตลาดจะปิด 3 วัน หลังพบผู้ป่วยเพิ่มมาอีก 1 ราย จากเดิม 2 ราย รวม 3 ราย จึบขอประชาสัมพันธ์ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าและผุ้ที่มาจับจ่ายซื้อของให้ทราบโดยทั่วกัน

จากการรายงานเบื้องต้น กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ในตลาดออมสินเขตเทศบาลนครลำปาง สืบเนื่องจากวันที่ 9 ต.ค.2564 รับรายงานจากห้องปฏิบัติการ1รพ.เขลางค์ พบผู้ป่วยยืนยันชายไทย อายุ 46ปี LP2115 ประกอบอาชีพขายผัก ในตลาดออมสิน และต่อมาในวันที่ 10/10/2564 ซึ่งผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 3 ราย ได้เข้ารับการตรวจที่ รพ.ขลางค์ ผลทางห้องปฏิบัติการรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย

 • โดยเป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี LP2117 สำหรับผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก 2 ราย ผลการตรวจไม่พบเซื้อ วันที่ 11 ต.ค.2564 เวลา 14.30 น. ทางทีมสอบสวนควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง และที่ม JT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงตรวจเชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณตลาดออมสินและตลาดคาลหลักเมือง โดยการใช้ชุดตรวจ ATK จำนวน 161 ราย พบผล +ve 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 72 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองปาน โดยสารรถประจำทางมายายผักที่ตลาดศาลหลักเมือง จึงดำเนินการ เก็บตัวอย่าง
  เพื่อส่งตรวจ RT PCR ซ้ำ (อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ) และทางทีม IT สสจ.ลำปาง ได้ประสานทางรพ.เมืองปานในการจัดรถมารับผู้ป่วย เพื่อกลับไปรอผลการตรวจที่รพ .เมืองปาน
  ต่อมาในเวลา 18.15 น. รับแจ้งจากห้อง ER รพ.ลำปาง พบผู้ป่วยชายไทยอายุ 60 ปี มาด้วยอาการไอ แสบคอ 2 วันก่อน เข้ารับการตรวจที่คลินิกเอกชน ผล ATK +ve จึงเข้ารับการตรวจ POCT PCR ที่ห้อง ER
  ผล Detected จึงรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน (ผลPCR อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ) ผู้ป่วยให้ประวัติ เป็นคนขายลอตเตอรี่ โดยส่วนใหญ่ขายที่ตลาดออมสิน มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2 ราย ได้ให้คำแนะนำกักตัว และให้เดินทางเข้ามา
  รับการตรวจที่ ARI Clinic ไนวันพรุ่งนี้ ทำให้ในขณะนี้ พบผู้ ป่วยยืนยันจำนวน 2 ราย อยู่ ระหว่างรอผล RT PCR จำนวน 2 ราย
  และอยู่ในระหว่างการสอบสวนไหม์ใลน์ ค้นหาความเชื่อมโยง ซึ่งอาจเป็นที่มาของการติดเชื้อในครั้งนี้ มาตรการควบคุมโรคที่ดำเนินการ
  แนะนำทางเทศบาลนครฯ ในการปิตตลาดเพื่อทำความสะอาดจำนวน 3 วัน และตรวจ ATK ซ้ำ ในวันที่ เปิดตลาดอีกครั้งประสานนัดหมายการตรวจ ATK กับทางผู้ส่งผักที่มาส่งสินค้า ให้กับผู้ค้ำารายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
  ต่าจังหวัด