ฉีดวัคซีนไฟเซอร์โควิด-19 ให้นักเรียนเอกชนสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมี ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง, นายภิญโญ วงค์ดาว นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางและคณะกรรมการ และ ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมลำปาง ให้การต้อนรับโดยทางคณะได้ผ่านจุดคัดกรองและให้กำลังเด็กนักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ก่อนที่ให้นักเรียนเข้าแถวอย่างมีระเบียบก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีน นครบทุกคน

ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นกิจกรรม ” สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม” ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อเตรียมตัวก่อนจะเปิดภาคเรียน โดยมีนักเรียน จำนวน 514 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ส่วนเข็มที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2564 ที่จะถึงนี้ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2564จำนวนผู้ได้รับฉีดวัดซีนของจังหวัดลำปางทั้งหมด286,700 คน