เทศบาลนครลำปางตรวจคัดกรองเชิงรุกพ่อค้า-แม่ค้า “ผลเป็นบวก 1 ราย”


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการตรวจเชิงรุก Antigen Test Kit หรือ ATK ให้กับพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับพ่อค้า-แม่ค้าที่ยังไม่ได้รับการฉีดเข็มแรก เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าในตลาด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการตรวจเชิงรุก Antigen Test Kit พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) รอบแรก เวลา 15.00 – 17.00 น. จำนวน 239 คน พบว่า ผลเป็นบวก 1 ราย ซึ่งเป็นพ่อค้าผักจากนอกพื้นที่เขตเทศบาลลำปาง มาขายผักบริเวณ “กาดน้อย” จึงให้เก็บของเพื่อกลับไปกักตัวที่บ้านและรอฟังผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้ทำการตรวจ RTPCR ซ้ำ พร้อมภรรยา พบว่า มีผลเป็นบวกทั้ง 2 คน จึงดำเนินการสอบสวนโรค และเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป ในส่วนของการตรวจเชิงรุก Antigen Test Kit พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) รอบที่สอง เวลา 20.30 – 21.30 น. จำนวน 51 คน พบว่า ผลเป็นลบทั้งหมด
เทศบาลนครลำปาง จึงขอย้ำให้พ่อค้า-แม่ค้า เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด