ลำปางเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสียงภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากหลังพบว่ามีปริมาณฝนตกสะสมถึง 98.0 มม.

หลังจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์ เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนัก/หนักมาก โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ และในพื้ที่จัหวัดลำปาง ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุด ดังนี้ อ.แม่ทะ (อบต.บ้านกิ่ว) 98.0 มม.อ.เสริมงาม (บ้านปงป่าป๋อ) 51.0 มม. อ.เกาะคา (บ้านทุ่งขาม) 48.5 มม. ได้มีการประกาศให้ในพื้นที่ดังกล่าว เฝ้าระวัง แจ้งเตือน อย่าใกล้ชิด

      

เมื่อเช้าวันนี้ที่ 17 ตุลาคม 2564 น้ำป่าที่เกิดจากฝนตกสะสมจำนวนมากในพื้นที่ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ทำให้ลำห้วยแม่วะ มีสีขุ่นคลัก ไหลแรงและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่บริเวณฝายน้ำล้น บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ หมู่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง น้ำไหลแรงส่งผลทำให้ตลิ่งและถนนเรียบลำห้วยทรุดตัวลงบ้างแล้ว แต่ระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่ง  โดยลำน้ำจากห้วยแม่วะจะไหลลงสู่ลำน้ำจางซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชาวอำเภอแม่ทะ ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำจางเริ่มมีปริมาณสูงไหลแรงมากขึ้น


โดยทางส่วนที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่บริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านปง หมู่ 2 ไปยัง บ้านนาคต หมู่ 3 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พบว่าระดับน้ำท่วมทุ่งนาข้าวก่อนที่จะเอ่อท่วมถนนเส้นทางดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำอุปกรณ์ในการจับปลาหลากหลายชนิดมาดักจับปลาได้จำนวนมากเป็นการเสริมรายได้เนื่องในวันหยุดอีกด้วย


ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่เสี่ยงภัยให้ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณ อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วในบางพื้นที่ รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาหลายวัน ทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้แล้ว ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วย