เทศบาลนครลำปาง หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขายสินค้าบนผิวจราจรและทางเท้าพ่อค้าแม่ค้าตลาดออมสิน


จากกรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ตลาดหลักเมือง และตลาดออมสิน เทศบาลนครลำปาง ได้พากันมารวมตัว เพื่อเรียกร้องให้เทศบาลผ่อนปรนให้วางขายสินค้าตามเดิม หลังจากเทศบาลนครลำปาง ได้ประกาศงดตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนถนนและทางเท้า ถนนบุญวาทย์ และถนนราชวงค์ ต่อเนื่องอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการคัดกรอง เว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ได้เสนอให้ผ่อนปรนการวางขายสินค้าที่เดิม โดยยินยอมให้จัดระเบียบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ความคืบหน้าล่าสุด ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ พันตำรวจเอกศราวุธ วะเท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และกลุ่มผู้ค้าตลาดออมสิน-หลักเมือง ได้เข้าหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่การจำหน่ายสินค้าบนผิวจราจรและทางเท้า

โดย ดร.นิมิตร จิวสันติการ ได้กล่าวว่า “เราไม่ได้กีดกันในเรื่องการค้าการขายในพื้นที่ แต่การค้าขายจะต้องอยู่ภายใต้หลักการของระเบียบ กฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะบนพื้นผิวถนน เส้นทางการจราจร และผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนริมถนนบุญวาทย์ ถนนราชวงค์ และถนนรอบเวียง ซึ่งการขายสินค้าบนทางเท้า หรือบนถนนนั้นผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะอนุญาตให้มีการใช้พื้นที่ผิวจารจรขายสินค้าได้”

จากการหารือได้ข้อสรุปก็คือ เทศบาลนครลำปางจะดำเนินการขอใช้พื้นที่ตลาดชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อจัดให้เป็นพื้นที่ตลาดสำหรับขายสินค้า และจะทำการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในช่วงระหว่างที่เทศบาลฯ ดำเนินการนั้น ก็จะให้กลุ่มผู้ค้าเข้าไปขายสินค้าในพื้นที่ตลาดหลักเมือง และบางส่วนที่ไม่เพียงพอก็จะให้ใช้พื้นที่บนทางเท้าตลาดหลักเมือง แต่ไม่อนุญาตให้ขายบนผิวจารจร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง จะเป็นผู้เข้าไปจัดสรรพื้นที่ให้ในช่วงเย็นวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นี้ และจะต้องไม่มีการวางขายสินค้าบนถนนอีก ในการส่งผักอนุญาตให้นำผักลงจากรถใส่รถเข็นและนำเข้าไปขายในตลาด แต่ไม่อนุญาตให้เปิดท้ายขายผัก

 

 

 

ส่วนพื้นที่บนทางเท้ายังจะอนุโลมให้มีการขายสินค้าไปจนถึงวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เท่านั้น หลังจากนั้นผู้ค้าบนทางเท้าที่เหลือทุกคนต้องขึ้นไปอยู่บนตลาดหลักเมืองทั้งหมด สำหรับผู้ค้าที่สมัครใจขึ้นไปขายบนตลาดหลักเมืองก่อนก็สามารถขึ้นไปก่อนได้ เพราะตอนนี้มีพื้นที่ส่วนแรกที่จะสามารถรองรับกลุ่มแรกได้เลย

ส่วนในอนาคต เมื่อเทศบาลฯ ทำการขอใช้พื้นที่จากราชพัสดุและจัดเตรียมพื้นที่ฝั่งตลาดชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นพื้นที่ตลาด 2 ตลาดที่เชื่อมต่อกันเป็นแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของเมืองลำปาง เป็นตลาดน่าเดิน น่าซื้อ ประชาชนมีที่จอดรถ การค้าขายก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
ภาพ-ข่าวประทีป นันทะผาบ ลำปาง