พม.จับมือเหล่ากาชาดลำปางหลายหน่วยงานรุดเยี่ยมยายพิการสมองวอนสื่อช่วยเหลือเลี้ยงหลานขาดรายได้

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ได้ประสานหน่วยงาน one Home พม.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารเทศบาลต้นธงชัยลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคุณยาย มาลี อารีพรมีกรณี ขอความช่วยเหลือจากรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ขอความช่วยเหลือหลานเลี้ยงดู เป็นนักเรียนอยู่ชั้น มัธยมศึกษา 5/2 โรงเรียบุญยวาทย์วิทยาลัยผลการ เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.5 และใช่เวลาว่างกลางวันรับจ้างล้างจานที่ โรงเรียนได้รับทุนเรียนฟรี และรับเงินสงเคราะห์แบบครอบครัวอุปถัมภ์ จาก สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

เด็กเคยเครียด ถึงขั้นเข้ารับการรักษาที่จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เนื่องจาก โรงเรียนให้เรียนออนไลน์ เด็กไม่มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการใช้เรียนออนไลน์ ส่วนครอบครัว บิดาเสียชีวิต มารดาแต่งงานใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลก ไม่เคยส่งเสียเงินทอง บางครั้งโทรหาไม่รับสาย ปัจจุบันเด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ย่า ซึ่งมีอายุมาก ปู่เป็นข้าราชการบำนาญ ถูกฟ้องล้มละลาย มีเงินเหลือแค่เดือนละ 3000 พันบาท ส่วนย่าเป็นครูเกษียณจาก รร วิชชันนารี มีความพิการ ได้รับเบี้ยผู้พิการและคนชรา มีภาระใช้จ่าย เช่าบ้านเดือนละ 2400 บาท มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการให้การช่วยเหลือดังนี้. 1.เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเงินสด 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมวางแผนจัดหาแหล่งทุนการเรียนในอนาคต. 2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาท 3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง วางแผนจัดหาทุนของสมัชชาการศึกษานครลำปางในส่วนการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายการเรียนการสอน พร้อมให้กำลังใจและแนะนำการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุขในการดำรงชีพต่อไป.