ชาวบ้านผาลาดเฮ…!!! หลัง อบจ.ลำปางนำหินคลุกทำถนนเข้าออกหมู่บ้าน.

วันที่ 9 ธ.ค. 2564 ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านผาลาด หมู่ 6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกฯได้มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายกฯและนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการ นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ในบริเวณบ้านผาลาด เยี่ยมพี่น้องชาวบ้านฯ พร้อมดูการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ได้นำหินคลุกมาเททำถนนใหม่ให้กับชาวบ้านแห่งนี้ หลังจากที่มีชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ว่าได้ทำการร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ กว่า 30 ปี

แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยที่ร้องเรียนไป สภาพถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกมีแต่โคลนสัญจรไป-มาไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง สุดแสนจะลำบากฝนตกถนนลื่นจะเดินทางไปมาลำบาก บางครั้งถ้าฝนตกหนักลูกหลานต้องหยุดเรียนหนังสือเพราะถนนเป็นขี้โคลน ในวันนี้ชาวบ้านขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านนายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ที่เมตตาปราณีดูแลให้กับชาวบ้านผาลาดหมู่ 6 แก้ไขทำถนนให้.

นายพิษณุพลฯ กล่าวว่า “เนื่องจากท่านนายกตรงรัตน์ โลห์สุนทร ท่านได้มาลงพื้นที่ซึ่งในการรับการร้องเรียนจากบ้านผาลาดว่าถนนเส้นนี้ตั้งแต่ 30 ปีที่ชาวบ้านเข้ามาอยู่ไม่ได้รับการดูแล ซึ่งอาจจะมีจำนวนประชากรน้อย ทางหน่วยงานอาจจะดูไม่ทั่วถึง แต่เราคิดว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการตอบสนอง จึงได้ส่งเครื่องจักรและนำหินคลุกมาเทถนนให้ใหม่ จากเดิมเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาการสัญจรไปมาไม่สะดวก ถนนลื่นชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง วันนี้ได้นำหินคลุกมาช่วยบดอัดให้ คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านผาลาดได้ระดับหนึ่ง ในโอกาสต่อไปก็จะช่วยผลักดันหางบประมาณมาช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านอย่างถาวรต่อไป.