จ.ลำปาง จัดประชุมอนุกรรมการเยียวยาประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนและบุคคล

วันที่ 14 ธ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 5/2564 พร้อมด้วยอนุกรรมการจากส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชน เพื่อพิจารณาวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39, 40 และบุคคลตามมาตรา 38 จำนวน 5 ราย ตลอดจนที่ประชุมฯ รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสำนักงานประกันสังคม และจังหวัด และสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น. รองผู้ว่าฯ นำทีมส่วนราชการ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจากกรณีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ที่ได้รับความเดือดร้อนการขาดแคลนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านสบแม่ทำ ม.2 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม พร้อมมอบหมายส่วนราชการ อำเภอเสริมงาม ท้องถิ่นและท้องที่ ประสานและร่วมบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่าน อบจ.ลป. จัดทำแผนโครงการก่อสร้างวางระบบท่อส่งน้ำเข้าสู่ประปาหมู่บ้าน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอื่นๆ อาทิ การขุดลอก ธนาคารน้ำใต้ดิน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป