ร่วมแรง ร่วมใจ ..ค้นหาติดตามผู้พลัดหลงป่า พื้นที่ป่ารอยต่อ อ.เถิน – อ.ศรีสัชนาลัย

เมื่อ 16 ธ.ค.64 เวลา 0730 ร.17 พัน.2 จัดกำลังพล พร้อมจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เถินฯ, จนท.อุทยานต้นน้ำฯ ,จนท.อุทยานศรีสัชนาลัยฯ และราษฏรในพื้นที่ ออกติดตามค้นหา นาย จรูญ อินนวล อายุ 63 ปี

ราษฎรหมู่บ้านแม่มอกกลาง ต.แม่มอก อ.เถิน จว.ล.ป. ซึ่งได้ไปหาของป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ อ.เถิน จว.ล.ป. – อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. และได้เดินพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่ ๘ ธ.ค. ๖๔ จนถึงปัจจุบันยังไม่พบ และได้ดำเนินการค้นหาใหม่ในวันต่อไป ที่คาดว่าจะเดินพลัดหลงบริเวณ ดอยชมพู ติดรอยต่อ อ.อ.ศรีสัชนาลัย จว.สท. ผลการปฏิบัติ หน่วยจะได้จัดกำลังสนับสนุนการค้นหาเพิ่มเติมต่อไป