ผึ้งหลวง หลบหนาวสร้างรังต้นไม้กลางตึกอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ มพ.

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีฝูงผึ้งหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวได้พากันหลบหนาว มาทำรังบนต้นไม้ ที่อยู่ กลางอาคาร เรียน ซึ่งเป็นตึกล้อมรอบ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนหลายรังโดยฝูงผึ้งหลวงไม่ไล่ต่อยทำร้าย อาจารย์หรือนิสิตที่อยู่ใกล้บริเวณ หรือเดินผ่านตามอาคารแต่อย่างใด ซึ่งต่างเชื่อว่าฝูงผึ้งหลวง คงจะหลบหนาวมาขอทำรังอยู่อาศัยท่ามกลางที่มีตึกอาคารเรียน ของนิสิต ล้อมรอบไม่มีลมพัดผ่านและมีความอบอุ่นทำให้ฝูงผึ้งหลวงจึงพากันเข้ามาทำรังบนต้นไม้ที่มีอาคารล้อมรอบ และมีความอบอุ่น จึงต้องมาทำรังขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อหลบภัยหนาว

จากการสังเกตพบว่าได้มีต้นไม้จำนวนหลายต้น ยืนต้นอยู่ภายในบริเวณช่วงระหว่าง กลางของอาคารเรียน ที่สูง 4 ชั้น ล้อมรอบ โดยผึ้งหลวงได้ทำรังทั้งรังเล็กรังใหญ่รวมแล้ว 5 รัง และผึ้งหลวง จะไม่ทำร้ายอาจารย์หรือนิสิตที่อยู่ภายในบริเวณอาคารหรือเดินผ่านใต้ต้นไม้แต่อย่างใด  เพราะมาอาศัยอยู่เพื่อหลบภัยหนาวดังกล่าว