นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าฯจังหวัดลำปาง ร่วมบรรจุรางวัลพิเศษ งานกาชาด

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ สระมัจฉากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าฯจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดสระมัจฉากาชาด ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ทะ และนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง

ร่วมบรรจุรางวัลพิเศษ เยี่ยมชมสระมัจฉากาชาดและบริเวณงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2565 (สนามกีฬาจังหวัดลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในปีนี้ได้จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 เป็นเวลาทั้งหมด 10 วัน สามารถร่วมสนุกลุ้นของรางวัล และแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ ได้ตั้งแต่ เวลา 18.00 – 22.00 น.