กลุ่มเกษตรฮักน้ำจางจัดงาน”กาดหมั่วฮ่วมใจ๋โชว์ของดีตำบลบ้านกิ่ว”


นายจำลักษณ์ กันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติเป็นประธาน เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของตำบลบ้านกิ่ว” ที่บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


โดยมีเครือข่ายเกษตรกรร่วมออกบูทการจัดจำหน่ายผักอินทรีย์ ฮักน้ำจาง กลุ่มจักสาน การทำผ้ามัดย้อม พลังงานทางเลือก และร้านค้าของเด็กๆเยาวชน และสถานศึกษาที่บูรณาการร่วม จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาRajamangala University of Technology Lanna โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนทักทายเครือข่ายของกลุ่มฮักน้ำจาง จาก 8 ปท.อาทิเช่น เกาหลีใต้ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ลาว . เวียดนาม มาเลเซีย เนเธอแลนด์และฮ่องกง สาธิตการเบรนชาและดริปกาแฟ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นางสาวรัตนพร กิติกาศ หัวหน้าสำนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปาง นางสาวอธิภัทร์ ก้อวงศ์ปลัดอาวุโส นายอำเภอแม่ทะ ผู้นำชุมชน พี่น้องกลุ่มฮักน้ำจางและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สมาคมวายเอ็มซีเอภาคเหนือ สมาคม าตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือร่วมงาน