ปราจีนบุรี พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการ ” ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย” ให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 17:30 น.ได้มีพิธีมอบส่งบ้านให้กับผู้ยากไร้โดยมี พลโทสุขสรรค หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานมอบบ้านให้กับนางบุญรักษ์ ทองบุญมา บ้านเลขที่ 53 หมู่ 1 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เนื่องด้วยกองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย” ให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร และ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
“เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 


ได้ร่วมกับส่วนราชการ และบริษัทไทยเครน เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนางบุญรักษ์ ทองบุญมา บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยและทำมาหากินประกอบอาชีพสุจริตต่อไป