แม่ฮ่องสอน ทหารพราน 36 ซ้อมแผนอพยพเข้าหลุมหลบภัย โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งพร้อมรับสถานการณ์สู้รบแนวชายแดน

โดยพันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 มอบหมายให้ ร้อยเอก ปราการ กันเนียม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3605 จัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการท่าตาฝั่ง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการร่วมกับ คณะครู นักเรียน บ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของการการอพยพครู และนักเรียนออกจากพื้นที่การสู้รบได้อย่างปลอดภัย

โดยสมมติเหตุการณ์ ว่ามีการสู้รบกันในเขตประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีกระสุนปืนตกเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านฝั่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการอพยพพลเรือนเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยภายในโรงเรียน คือ หลุมหลบภัย ที่ได้ทำการจัดสร้างเตรียมไว้แล้ว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 5 เมตร สูง1.50 เมตร มอบให้ครูทำหน้าที่ตรวจเช็คยอดนักเรียนระหว่างเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ต้องเพิ่มการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับการดำรงชีพให้ได้อย่างน้อย 3 วัน การฝึกในครั้งนี้เพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นไปตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารที่มีเขตรับผิดชอบตามแนวชายแดนประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้านหรือโรงเรียนตามชายแดน ให้มีการฝึกสอนและซักซ้อมการอพยพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันความโกลาหลและความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงได้ ภาพรวมครูและนักเรียนที่ร่วมกันซักซ้อม มีความเข้าใจแผนการอพยพเป็นอย่างดี และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำหรับสถานการณ์ตามพื้นที่แนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวของกองกำลังกลุ่มต่างๆ ในเขตประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทั้ง 7 อำเภอ มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกอำเภอเป็นแนวพรมแดนยาวกว่า 483 กิโลเมตร โดยมีกำลังของทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 และกำลังของหน่วยเฉพะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังเข้าดูแลตลอดแนวชายแดน