นครนายก – นักท่องเที่ยวๆชมซุ้มอุโมงค์ไผ่และชมโคมลานนาสเดาะเคราะห์หลากสี วัดจุฬาภรณ์วนารามใกล้เทศกาลปีใหม่

 

ที่วัดจุฬาภรณ์วนาราม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พระครูวินัยธร ศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาสวัดจุฬาภรณ์วนาราม(เจ้าอาวาสฝ่ายธรรมยุต) ได้พาผู้สื่อข่าวเข้าชมพระอุโบสถ ชมโคมหลากสีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแบบชาวลานนาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำบุญและได้ติดประดับโคมหลากสีบนคานเหล็กที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างสวยงามพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ส่วนบริเวณซุ้มอุโมงค์ไผ่นั้นมีระยะทางยาวประมาณ 300 เมตรมีต้นไผ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียงรายทั้ง 2 ฝั่งทางที่เอียงเข้าหากันจนเป็นอุโมงค์ไผ่เขียวขจีที่สวยงามมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมความสวยงามแบบธรรมชาติและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถือว่าเป็นพักผ่อนที่สวยงามและร่มรื่นพร้อมมีที่ทำบุญภายในบริเวณวัดจุฬาภรณ์วนารามอีกด้วย

จากการให้สัมภาษณ์ของพระครูวินัยธร ศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาสวัดจุฬาภรณ์วนาราม ได้เล่าว่าเมื่อปี2550 สถานที่วัดยังเป็นป่าอยู่โดยมีคุณโยมมนัส ได้ถวายที่ดินให้จึงได้ถางป่าระยะทาง 300 เมตรให้เป็นทางเข้าและมีต้นไผ่อยู่ประมาณ 5-6 กอ ซึ่งหลวงปู่สุธรรม รามาธิบดีซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพรครูวินัยธร ศุภชัย สุภชโย ได้บอกให้พระและชาวบ้านช่วยปลูกต้นไผ่กันเยอะๆ เพื่อเป็นร่มเงาให้ความร่มรื่น จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของวัดจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีต้นไผ่ได้เจริญเติบโตและโค้งลงมาตามธรรมชาติจนเกิดมาเป็นซุ้มอุโมงค์ไผ่ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาทำบุญและถ่ายภาพกับซุ้มอุโมงค์ไผ่ดังกล่าว

อำพล เทียนงาม นครนายก