ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบูรณาการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเหยุดยาวปีใหม่

เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 27 ธ.ค.64 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในการบูรณาการข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ตำรวจทางหลวงเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน เพื่อปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

โดยวัตถุประสงค์ของการบูรณาการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประจำปี 2565 จึงให้ทุกหน่วยในสังกัด ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อให้การระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 และเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว จะมีการก่ออาชญากรรมส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย การระดมกวาดล้างอาชญากรรมเป็นวิธีการส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการระงับยับยั้งป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ การปฏิบัติ ในครั้งนี้จะสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายได้ ต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนราชการ ในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการในภารกิจ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้
ในการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด ทั้งกฎหมายอาญา และยาเสพติดทุกประเภทโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ และหมายจับค้างเก่า ให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมตลอดจนการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ พระราชบัญญัติสุราฯ พระราชบัญญัติสถานบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 

cr.ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย