กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือประจำปี 65 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 ธ.ค.64 เวลา 09.30 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3/รอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2565 ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

รองแม่ทัพภาคที่ 3/รอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ากล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่บริเวณกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 15 หน่วยงาน ในการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ซึ่งทุกหน่วยงานต่างมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว ขณะเดียวกันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง และดับไฟป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ห้วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2565 โดยจัดกำลังจากฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เพื่อลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ติดตามสถานการณ์การเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ล่าสุดเช้านี้ พบ PM 2.5 , ค่า PM 10 และ ค่าAQI ระหว่าง 10 – 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ถึงดีมาก ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) วันนี้เกิดจุดความร้อน 73 จุด ใน พื้นที่เกษตรและป่าสงวน