มร.ลป. จัดการตรวจ ATK คัดกรอกให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดบริการตรวจหาเชื้อไวรัตโคโรนา 2019 (COVID-19) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามมาตรการป้องกันที่จังหวัดลำปาง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด