สธ.ยกระดับเตือนภัยโควิด จาก 3 เป็น 4 ของดรวมกลุ่ม ชะลอเดินทาง

กระทรวงสาธารณสุข “ยกระดับเตือนภัยโควิด” จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 แล้ว เหตุพบการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขอประชาชนงดรวมกลุ่ม ชะลอการเดินทางทำงาน ข้ามเขตจังหวัด

กระทรวงสาธรณสุข จึงขอปรับระกับการเตือนภัย “โควิด” จากปัจจุบันใช้ระดับ 3 มาเป็นระดับ 4 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ จะตามมา อาทิ

1. การเตรียมปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจมีการแพร่เชื้อ หรือเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

2. ชะลอการเดินทางของประชาชน เช่น การงดเดินทางไปทำงานนอกบ้าน (work from home) และการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

3. จำกัดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม โดยต้องมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้น

4. ใช้มาตการ “VUCA” อย่างเข้มงวด เช่น Vaccine (วัคซีน), Universal Prevention (การป้องกันตัวเองตลอดเวลา, สวมหน้ากาอนามัย, เว้นระยะห่าง, งดทานอาหารร่วมคนอื่นโดยไม่จำเป็น, ไม่อยู่ในสถานที่อากาศปิดนาน ฯลฯ) เน้นย้ำมาตรการ Covid Free Setting และตรวจหาเชื้อ ATK