หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง สกัดจับแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแนวชายแดนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ 44 คน พร้อมผู้นำพาอีก 1 คน ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา

เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับร่วมกับกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 1 กองกำลังผาเมือง จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมา 44 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 17 คน และเด็กอีก 4 คน ขณะออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทางกังตี๋ บ้านหลวง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

และตรวจพบกลุ่มบุคคลเดินลัดเลาะป่าเข้ามาในพื้นที่ โดยมีผู้นำพาเป็นชาวเมียนมาชื่อคือ นาย อาเหวิ่ง แซ่โต๋ว อายุ 45 ปี จากการสอบถามผู้ลักลอบเข้าเมืองสารภาพว่า เดินทางมาจากเมืองปางโหลง, เมืองสี่แส่ง, เมืองน้ำจ๋าง และ เมืองลาเชียว ประเทศเมียนมา เพื่อจะเข้าไปหางานที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเสียค่าดำเนินการให้ผู้นำพาคนละประมาณ 20,000 – 25,000 บาท จึงควบคุมตัวส่งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอ่างขาง ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ก่อนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรฝาง ดำเนินคดีตามกฎหมาย