กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละฝุ่นละอองภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมเปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ” ประจำปี 65 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการ Covid – 19
พ.อ.สมจริง กอรี เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) เปิดเผยว่ากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมเปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. โดยจะมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการ Covid – 19 อย่างเคร่งครัด

ขณะที่ พ.อ. พงษ์ยุทธ งามเกษม หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ พร้อม พ.ท.วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้เข้าพบ นายสายพิน เปียสวน ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และ นายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และกรมป่าไม้ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2565 ซึ่งเบื้องต้นจะมีการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือการชิงเผา 310,000 ไร่ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 260,000 ไร่ และจังหวัดลำพูน 50,000 ไร่