แม่ฮ่องสอน_ จนท.อุทยานฝึกความพร้อมชุดกู้ภัยช่วยนักท่องเที่ยว

ในช่วงหน้าหนาวต่อเนื่องไปจนถึงหน้าฝน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทั้งแบบผจญภัยหรือตามเส้นทางธรรมชาติจำนวนมาก ทางหน่วยงานของอุทยานในพื้นที่ต่างเตรียมความพร้อมของแผนการให้การช่วยเหลืออุบัติภัยไว้แล้ว
นายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานฯ ซึ่งอาจจะเกิดเหตุ อุบัติเหตุ ด้วยการอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมของชุดกู้ชีพกู้ภัยของอุทยานเอง ให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือ ยานพาหนะ ให้มีความพร้อมเข้าให้การช่วยเหลืออุบัติภัยอันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกกรณี ส่งต่อ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและลดความสูญเสีย ซึ่งเป็นอีกมาตรการสำคัญที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ได้มีความพร้อมอยู่เสมอ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เคียงคู่กับทุ่งบัวตอง รวมทั้งลำน้ำปาย ซึ่งมีหาดทรายสวยงาม อุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่ประมาณ 247,875 ไร่ หรือ 396.60 ตารางกิโลเมตร ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเนทางเข้าไปท่องเที่ยวกันจำนวนมาก ซึ่งโครงการอบรมความพร้อมของชุดกู้ชีพกู้ภัยดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี.

 

cr.วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน