พะเยา  ประเพณี 4  เป็งตานเรือสะเปาคำก่อกองไฟ (คลายหนาวพระพุทธเจ้า) หนึ่งเดียวพะเยา

วันที่ 17 ม.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวพุทธศาสนิกชน ทั่วจังหวัดพะเยา พากันเข้าวัดทำบุญ เนื่องในประเพณี เดือน 4 เป็ง ล้านนา ตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่โบราณกาลในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ รวมทั้งการนำหลัว หรือฟืน  ข้าวสารข้าวหลาม ข้าวเปลือก  นำมาเข้าวัดทำบุญถวาย พระ หรือตาน โดยเฉพาะการสุมฟืนก่อกองไฟ เพื่อเป็นการสุมไฟคลายหนาวให้พระพุทธเจ้า และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพ บุรุษ ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อของคนล้านนา ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม อ.แม่ใจ จ.พะเยา  พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชนร่วมกัน จัดประเพณีเดือนสี่เป็งตานข้าวใหม่ ก่อกองไฟผิงคลายหนาวให้พระเจ้าทองทิพย์  เช่นเดียวกันกับวัดแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมือง  จ.พะเยา  จัดประเพณีล้านนา 4 เป็ง ได้ทำเป็นเรือสะเปาคำ ตานหลัวหิงไฟให้พระเจ้า  ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ รวมทั้งการนำหลัว หรือฟืน ตานเพื่อเป็นการสุมไฟคลายหนาวให้พระพุทธเจ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพ บุรุษ ญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อของคนล้านนา

นายสาคร นาต๊ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กล่าวว่า ประเพณีเผาหลังผิงไฟให้พระพุทธเจ้าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลล้านนาและจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๔ เหนือ หรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำของเดือน เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ชาวล้านนามีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกับคนเรา จึงร่วมกันหาไม้ฟืนมาจุดเผาไฟผิงให้ชึ่งในแต่ละที่ก็จะทำกันหลายรูปแบบแต่ทางบ้านแม่ใสได้ทำเป็นเรือสะเปาคำชึ่งไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดอีกด้วย