จัดให้แล้ว !.. อบต.ไสไทย เมืองกระบี่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย 7 ขจัดสิ่งเสี่ยงอันตรายต่อปชช.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ บริเวณจุดเช็คอิน ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่ตำบลไสไทย โดยมีนายเจริญ หง้าฝา นายประชิต เจ๊ะโส้ 2 รองนายกฯ นายชญณัท ขยันการ เลขานุการนายกฯนายอาวุธ ไขแสง ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย เข้าร่วม
นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลไสไทย.


โดยในวันนี้ ได้ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื่องด้วยได้รับประสานจากนายศุภฤกษ์ เล็กกุล สมาชิกสภา อบต.ไสไทย หมู่ที่ 3 ว่าพบมีกิ่งไม้พาดสายไฟซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบของตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย จึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายศุภฤกษ์ เล็กกุล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายจิตติพัฒน์ น่าเยี่ยม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 นายธนกฤติ ข้อบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 นายระวิ ชายกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม มีประชาชนในพื้นที่นำน้ำดื่มมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้นำรถกระเช้า ดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากและยืนต้นตาย เถาวัลย์ต่างๆที่ขึ้นรกร้างบริเวณริมถนน พร้อมทั้งกำจัดวัชพืช กวาดเศษใบไม้บนถนนและไหล่ทาง ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาด สวยงาม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลไสไทย และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว.
ทั้งนี้ การดำเนินการกิจกรรม เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน