//พม.ลำปางรุดช่วยเหลือครอบครัว2 นักเรียนผู้ประสบปัญหาไฟไหม้วอดทั้งหลังอำเภอเกาะคา

วันที่ 18 มกราคม 2565เวลา 10.00 น.นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา มอบหมายปกครองอำเภอเกาะคาร่วมบูรณาการหน่วยงานโดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางร่วมมอบสิ่งของใช่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยครอบครัว นายนิรุต ธรรมริยา บ้านเลขที่ 161/1 ม.1 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง และได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพร้อมมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท โดยมี ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วยทั้งนี้หน่วยงานได้ให้คำแนะนำสวัสดิการต่างๆและวางแผนช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วย.