แม่ฮ่องสอน ชาวแม่ลาน้อยร้องทุกข์กับสื่อ ถนนเจ้าปัญหาทำเดือดร้อน ความเดือดร้อนของชาวอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังการก่อสร้างถนนและเกาะกลางเป็นปัญหาทั้งอุบัติเหตุและค้าขายไม่ได้ แถมมลพิษจากฝุ่นก็หนัก รวมตัวร้องผ่านสื่อให้แก้ไขด่วน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) บริเวณหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยและพื้นที่ใกล้เคียง รวมตัวกันนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูสภาพข้อเท็จจริง ปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนทางแยกใหญ่ ของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจที่มีพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการอาศัยตลอดแนวถนน ภายหลังการก่อสร้างโครงการถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ ประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย ต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมา จากเดิมถนนที่เคยกว้างกลับแคบลง เกาะกลางถนนมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ไม่มีป้ายสัญลักษณ์แสดงให้ชัดเจนในการใช้เส้นทางเข้าออก ส่งผลทำให้เกิดความสับสน อีกทั้งยังเกิดปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เมื่อมีฝนตกน้ำท่วมเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนราษฏร และผู้ใช้เส้นทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
การลงพื้นที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์ อาทิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย และ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมให้ข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ อส.แม่ลาน้อย สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย คอยดูแลความเรียบร้อย ขณะพาสื่อฯลงพื้นที่.


สำหรับการร้องทุกข์ผ่านสื่อในครั้งนี้ นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย กล่าวว่า ตนเองในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าหลังการก่อสร้างจากเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งเรื่องของความปลอดภัย อุบัติเหตุ ผลกระทบกับชาวบ้านที่สูญเสียรายได้ เพราะพื้นที่จอดรถก็ไม่มี นักท่องเที่ยวมาก็ผ่านไป ทางชาวบ้านต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขเกาะกลางถนนที่มีขนาดกว้างให้เล็กลงเพื่อขยายพื้นที่ถนนในการสัญจร ติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ปรับปรุงรางระบายน้ำ แก้ไขปัญหาของฝุ่นละออง ซึ่งงบประมาณการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของกรมทางหลวง ตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ เคยประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปแล้วหลายครั้ง ก็ยังไม่มีความชัดเจนของการแก้ไขปัญหา เกาะกลางจุดที่เป็นปัญหานี้ก็แปลกๆ สร้างใหญ่จนเบียดพื้นที่ถนนไป แต่พื้นผิวการตราจรกลับแคบ แตกต่างจากที่อื่นๆ ที่เคยพบเห็นมา เมื่อถามไปก็ได้คำตอบว่าเป็นแบบมาจากกรงทางหลวง รางระบายน้ำก็ไม่มีฝาปิด ชาวบ้านต้องลงทุนทำฝามาปิดเองตามกำลังทรัพย์ อยากร้องทุกข์ให้ทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบถึงความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้.


ด้านผู้ประกอบการอีกรายคือนางคำผิว วังมูล กล่าวถึงผลกระทบในครั้งนี้ว่า ตั้งแต่การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จก็เกิดอุบัติเหตุแล้วถึง 3 ครั้ง นอกจากนี้ยังกระทบกับร้านค้าต่างๆ เพราะรถไม่สามารถจอดได้ กิจกรรมถนนคนเดินที่เคยมีก็ต้องยกเลิกไป ทำให้ร้านค้าต่างๆ ต้องสูญเสียรายได้ไปจำนวนมาก หลายร้านต้องปิดตัวไป สิ่งที่อยากจะให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือเกาะกลางถนนที่ใหญ่เกินความจำเป็น ทำให้ถนนแคบ แล้วร่องระบายน้ำก็ไม่มีฝาปิดด้วย.


นายโกศล เอกพิณทอง เจ้าของร้านค้าริมทางที่ได้รับผลกระทบอีกรายหนึ่งก็กล่าวว่า ทุกคนสงสัยเหมือนกันว่าเกาะกลางจะสร้างใหญ่โตโดยไม่มีความจำเป็นมากขนาดนี้ จากถนนเดิมที่เคยกว้างๆ ก็ถูกบีบให้แคบลง เรื่องของรางระบายน้ำก็ไม่น่าจะถูกแบบ น่าจะมีการออกแบบให้ดีและใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ เพราะถ้ารางระบายน้ำมีฝาปิดที่แข็งแรงก็จะช่วยให้มีที่จอดรถได้อีกทางหนึ่ง ที่สำคัญก็คือเรื่องของป้ายบอกทางหรือเครื่องหมายจราจรที่ไม่ชัดเจนจนเกิดความสับสน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นและปัญหาเรื่องของที่จอดรถที่หายไป กลายเป็นโครงการถนนที่สร้างใหญ่แต่แย่กว่าเดิม.


ในขณะพยาบาลรายหนึ่งที่ต้องใช้เส้นทางการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า การสัญจรผ่านทางแห่งนี้มีอันตรายมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งการกลับรถ ทางตรงหรือทางแยก กลายเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง น่าจะต้องเร่งให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะชาวแม่ลาน้อยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แทนที่เราเสียงบประมาณในการก่อสร้างไป แต่กลับไม่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง อาทิ เส้นทางที่จะเข้าหรือออกของโรงพยาบาลมีความเสี่ยงมากหลังที่ก่อสร้างถนนใหม่ มีแต่ปัญหา ทั้งการเข้าออก จุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น ปัญหาฝุ่นก็ตามมา ที่ค้าขายของชาวบ้านร้านค้าเล็กๆ ก็ต้องย้ายมากองกันที่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล กลายเป็นจุดอันตรายจากรถที่วิ่งทางตรงมากขึ้นไปอีก.


เบื้องต้น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ลาน้อย ได้ประสานไปยังหมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ให้ทราบถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ ตามอำนาจหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงให้รายงานการดำเนินงานและแผนงานแก้ไขปัญหา ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ลาน้อยทราบต่อไป.

cr.วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน