อบจ.ลำปาง ​แก้ปัญหา​ความ​เดือดร้อน​ชาวบ้าน​ สร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่สุข​​ อ.วังเหนือ​

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธ​วิทย์​ จรรยา​วิจิตร​ เลขา​นุ​การ​​นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสาวจิรพรรณ​ ศรีนวลฟูต๊ะ หัวหน้า​ฝ่าย​สำร​วจ​และ​ออกแบบ​และเจ้าหน้าที่​ ตรวจติดตาม​โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ห้วยแม่สุข บ้านแม่สุขเหนือ​ ม.8 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง​ รายละเอียดโครงการขนาดความสูง 3.50 ม.​ ยาว 200 ม.​ (เป็นโครงการที่เกินจากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น)​ ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.

​เนื่องจาก​ในช่วง​ฤดูฝน​ น้ำหลาก​ เกิดการกัดเซาะตลิ่ง​สร้าง​ความ​เสียหาย​ต่อ​พื้นที่​ทางการ​เกษตร​ของ​ชาวบ้าน​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จัง​หวัดลำปาง​ จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ห้วยแม่สุข บ้านแม่สุขเหนือ​ ม.8 ต.วังซ้าย​ เพื่อแก้ไข​ปัญหา​ความเดือดร้อน​ของ​ประชาชน​ ทำให้ชาวบ้านทำการเกษตร​ สร้าง​รายได้​และมีคุณภาพ​ชีวิต​ที่​ดีต่อไป.