จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ตลอดจนบทบาทภารกิจของผู้บริหารจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ วังวิว การ์เด้น โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย นางรัชดาวัลย์ ขันเฉียง ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดลำปาง แถลงประเด็นสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค , นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แถลงประเด็นการจัดงาน DIPROM MOTOR SHOW ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แถลงประเด็นมาตรการควบคุมและป้องกันสถานการณ์โควิด-19 โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังฯ..

2. นางละเอียด มธุรส ได้กล่าวถึงคำแถลงข่างของ นายณัฐพล รังสิตพล (อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเป็นปัจจัย สำคัญต่อการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ  และจะมีการจัดงาน“DIPROM MOTOR SHOW”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพภาพให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งคาดว่าจากการจัดกิจกรรมนี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบภาคการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มากกว่า100 ล้านบาท ซึ่งทางค่ายรถยนต์ จำนวน 12 แบรนด์ และจักรยานยนต์ จำนวน 5 แบรนด์ รวมตัวกันในงานครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2565 และเป็นครั้งแรกอีกด้วย..

3  นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรัชดาวัลย์ ขันเฉียง เป็นผู้แทนการแถลงข่าว สถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดลำปาง เนื้อหมู ราคาจำหน่ายเนื้อแดง,สามชั้น กิโลกรัมละ 169 -220 บาท ราคาในสัปดาห์นี้ เริ่มปรับลดลงหลังจากก่อนหน้านี้ราคาขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว จากการที่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตตรึงราคาสินค้า ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมร่วมกับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตและการจำหน่ายทั้งหมดในหลายหมวดสินค้า และมีการตรึงราคาสินค้าในหมวดสำคัญในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน ถ้าพบการฉวยโอกาสกักตุนสินค้า และไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน กรุณาแจ้งสายด่วน 1569 และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง..