กกล.ผาเมืองเผยการสกัดกั้นแรงงานผิดกฏหมายฯ ล่าสุดจับกุม 1,380 คน พร้อมผู้นำพา 53 คน ดำเนินคดีผู้นำพา 43 คดี โดยคดีถึงที่สุดแล้ว 18 คดี

 

วันที่ 13 ก.พ.65 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังคงจัดกำลังสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ 24 อำเภอชายแดน 6 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาความไม่สงบในเมียนมา ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนชาวเมียนมา ทั้งด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง และเป็นปัจจัยหลักต่อสถานการณ์ปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จนทำให้สถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรุนแรงมากขึ้น โดยกลุ่มขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าว ยังคงมีความพยายามในการนำพาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานมาก.


ทั้งนี้ในห้วงตุลาคม 64 ถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 116 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองฯ จำนวน 1,380 คน และผู้นำพา จำนวน 53 คน โดยเปรียบเทียบสถิติการจับกุมในห้วงเวลาเดียวกัน ในปีงบประมาณ 65 สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวได้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีคดีผู้นำพา จำนวน 43 คดี โดยคดีถึงที่สุดแล้ว 18 คดี และระหว่างการดำเนินคดี จำนวน 28 คดี.


ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากองกำลังผาเมือง ได้รับการสนับสนุนกำลังกองร้อยสกัดกั้นฯ 2 กองร้อย เสริมกำลังด้านจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ และได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง การหาข่าว การวิเคราะห์เครือข่ายการค้า และปฏิบัติงานด้านการข่าว เพื่อการแจ้งเตือนการลักลอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การสกัดกั้นแรงงาน ในพื้นที่ล่อแหลม ทั้งกล้องวงจรปิด CCTV, กล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ และกล้องอำพรางแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน.