“13 มีนา วันช้างไทย” จ.ลำปาง ร่วมรำลึกถึงคุณค่าของช้างไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรและสะโตกอาหาร

 

วันที่ 13 มี.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินทางมาเป็นประธานพิธี “วันช้างไทย ประจำปี 2565” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอห้างฉัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว.

ภายในงานมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งกิจกรรมให้อาหารหรือจัดสะโตกให้กับช้าง ซึ่งถือเป็นงานกิจกรรมประเพณีที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อช้างไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้นำควาญช้าง พร้อมกับช้างที่อยู่ในความดูแล มาเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งควาญช้างและช้าง พร้อมเป็นการปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ขุนคำหลวงพระนเรศวรสันดอนเลย ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างฯ อีกด้วย.