พังงา//สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์พื้นที่เมืองพังงา ป้องกันฉวยขึ้นราคา พบแพงขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ พาณิชย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ การค้าภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ตำรวจ สภ.เมืองพังงา เข้าตรวจร้านค้าการเกษตร อาหารสัตว์ และยาเวชภัณฑ์การเกษตร ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงา หลังสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า วัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างมาก ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขปัญหาและควบคุมมิให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด และให้ทุกจังหวัด สั่งการให้นายอำเภอประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกษตรอำเภอ พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกดำเนินการสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ – ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด.

ทาง นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการออกตรวจสอบและสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ในทุกพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ให้กักตุนสินค้าดังกล่าวหรือฉกฉวยขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนในยามที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคระบาด หากพบว่าได้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทรฯ 1567 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือที่หมายเลข 191 ได้ตลอดเวลา เบื้องต้นพบว่า สินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้ผลิตจากต่างประเทศจำกัดการส่งเข้าภายในประเทศไทย.