พะเยา ร่วมด้วยช่วยกัน วิกฤตโควิด 19 เหมากระหล่ำเกษตรกรชาวสวนแจกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโควิด

 

วันที่ 25 มี.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุชาติ แสวงงาม ประธานสภา เทศบาลตำบลท่าจำปี พร้อม กลุ่มจิตอาสา ต.ท่าจำปี อ.เมือง พะเยา รวมตัวช่วยเกษตรกรชาวสวนปลูกกระหล่ำปลี ที่ อ.ปง จ.พะเยา ที่ราคาตกต่ำนำมามอบแจกให้ผู้ที่กักตัวและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าจำปี 11 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการการกักตัว.

นายอนุชาติ แสวงงาม ประธานสภา เทศบาลตำบลท่าจำปี กล่าวว่า ในช่วงนี้สถานการณ์โควิด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเริ่มมีผู้ ป่วยติดเชื้อและสะสมมากขึ้นทำให้ ทางสมาชิกในกลุ่มเพิ่อนได้ร่วมกันอุดหนุนและช่วยเกษตรกรชาวสวนปลูกกระหล่ำปลี อ.ปง ที่ราคาตกต่ำ เพื่อนำมา ช่วยเหลือชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปีจำนวน 11 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และกักตัวอยู่ในบ้านที่ไม่สามารถออกทำมาหากิน ชื้อกับข้าวกับปลาอาจจะยาก ทางกลุ่มเพิ่อนจึงได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้าน โดยการนำกระหล่ำปลีไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าจำปีและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกกระหล่ำปลีอีกทางหนึ่ง.

สำหรับสถานการณ์ โคิด-19 ของจังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 42 ราย ( จากผลการตรวจ RT-PCR ) ติดเชื้อในจังหวัดทุกราย เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในครอบครัว สถานที่ทำงานและชุมชน มีภูมิลำเนาอยู่ใน อำเภอเชียงคำ 19 ราย อำเภอปง 8 ราย อำเภอเมืองพะเยา 7 ราย อำเภอดอกคำใต้ 4 ราย อำเภอภูซาง 2 ราย อำเภอจุนและอำเภอเชียงม่วน อำเภอละ 1 ราย.

รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,555 ราย มีผู้ป่วยเสียสะสม จำนวน 13 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 20 ราย รวมกลับบ้านสะสม 3,135 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ( 163 ราย ) Home Isolation อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ อำเภอภูซางและอำเภอภูกามยาว ( 244 ราย ) รวมจำนวนทั้งสิ้น 407 ราย.