ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่สังเกตการณ์รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 วันแรก

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน

ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ที่เดินทางมาสมัครจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายเดชทวี ศรีวิชัย จากพรรคเสรีรวมไทย และ 2.นายพลพงศ์ พงษ์สุพัฒน์ พรรคพลังสังคมใหม่ สำหรับบรรยากาศการรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 9-13 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 ทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดลำปางที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพราะการเลือกตั้งเป็นการเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ในสภาฯ รวมทั้งขอให้มั่นใจด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.พร้อมจัดการดูแลให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม