เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบถุงยังชีพ ไม้เท้า รถเข็น กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
เวลา 15.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง , นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจราษฎรกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีนางกัลยารัตน์ นิลยกานนท์ ปลัดอำเภอ/ผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมด้วย ในการนี้ ได้มอบถุงยังชีพ ไม้เท้า จำนวน 5 ราย ให้แก่ราษฎรกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้พึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ใช้ในการดำเนินชีวิต ได้แก่ ในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา อ.เกาะคา พร้อมมอบรถเข็น ถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 1,000 บาท ได้แก่นางจันทร์ นามสมมุติ หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่พัฒนา อ.เกาะคา
ณ พื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางในการนี้ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้ให้ขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตผู้ที่ได้รับสิ่งของในวันนี้อีกด้วย