จ.ลำปาง ประชุมเตรียมจัดงานแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน 2566

 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง มีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมประชุม

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน และลำปางมาราธอน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำปางการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน 2023 เปิดรับสมัครทาง https://race.thai.run/maemohhalfmarathon โดยปิดรับสมัครกลางเดือนสิงหาคม 2566 กำหนดแข่งขันในวันที่ 15 ตุลาคม 2566