จ.ลำปาง เผยแรงงานชาวลำปาง ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล 411 คน อยู่ห่างจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และยังไม่มีรายงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นข่าวแรงงานชาวลำปางในรัฐอิสราเอล โดยมี นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังฯ

ตามที่ได้เกิดความไม่สงบในหลายพื้นที่ของรัฐอิสราเอล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดลำปางมีแรงงาน ที่ไปทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล 411 คน เป็นชาวอำเภอเสริมงาม 92 คน สบปราบและเถิน 72 คน แม่ทะ 36 คน เกาะคา 26 คน งาว 25 คน เมืองลำปาง 21 คน เมืองปาน 19 คน วังเหนือ 15 คน แจ้ห่ม 12 คน แม่พริก 10 คน ห้างฉัตร 8 คน และอำเภอแม่เมาะ 3 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตร จำนวน 390 คน (ข้อมูล กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 9 ตุลาคม 2566) ซึ่งแรงงานชาวจังหวัดลำปาง ไม่ได้อยู่ในเขตที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และยังไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้

สำหรับ แรงงานและญาติของแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล หากต้องการประสานขอรับการช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ 02 245 6710 – 11 (ในเวลาราชการ)ที่ Call Center กรมการกงศุล 02 5728442 กด 0 (ให้บริการ 30 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง)

ฝ่ายแรงงานประจำสถานฑูตไทยในอิสราเอล โทรศัพท์ -(+972)0544693476

สถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ โทรศัพท์ +972 546368150

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 265 052