เกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่อำเภอปาย 5 ครั้งติดต่อในคืนเดียว

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตินิยมวิทยา รายงานว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวติดต่อกัน 5 ครั้งในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง และตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งชาวบ้านหลายพื้นที่ต่างรู้สึกถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 01.28 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 Magnitude ในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 3.4 กิโลเมตร

ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 01.36 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.7 Magnitude ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร
ครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 01.40 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2 ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร
ครั้งที่ 4 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 02.49 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.9 Magnitude ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร
ครั้งที่ 5 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.15 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.3 Magnitude ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย โดยมีความลึกของแผ่นดินไหวลงไปใต้ดิน 1 กิโลเมตร

ทั้งนี้นายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลแม่นาเติงและตำบลเวียงเหนือ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความสียหายที่เกิดจากแผ่นไหวในครั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด.