เชียงใหม่_ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์ในช่วงฤดูหนาว พร้อมชวนชม “ไบซันอเมริกัน” สัตว์เมืองหนาวมีหนึ่งเดียวในไทย

21 ธันวาคม 64 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซันอเมริกัน” หนึ่งในสัตว์เมืองหนาว ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งเดียว พร้อมสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ เพื่อป้องกันลมหนาวในช่วงที่อุณหภูมิลดลง
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อย่างเข้มงวด โดยเพิ่มไฟกก การทำแสลนบังลม และเพิ่มปริมาณฟางในที่อยู่อาศัยของสัตว์ ทั้งในส่วนจัดแสดงและในคอกกัก เพื่อป้องกันลมหนาวในช่วงที่อุณหภูมิลดลง และจะมีมาตรการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ ต่อเนื่องไปจนกว่าจะสิ้นฤดูหนาว

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซันอเมริกัน” (American Bison) หนึ่งในสัตว์เมืองหนาว ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งเดียวเท่านั้น โดย “ไบซันอเมริกัน” เป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในตระกูลวัวป่า ที่ตัวสูงมากถึง 2 เมตร มีน้ำหนักเฉลี่ยเกือบ 1,000 กิโลกรัม เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีขนบริเวณไหล่ไล่ขึ้นไปถึงหัว ซึ่งพอเข้าสู่ฤดูร้อนขนจะหลุดออกไป เขามีขนาดค่อนข้างเล็กและสั้น ชอบอยู่รวมเป็นฝูง รักสงบ ชอบหากินตามทุ่งหญ้า หรือตามป่าสน เมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะสู้กันอย่างจริงจัง เพื่อแย่งตัวเมียมาครอบครอง และมักจะตกลูกครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น
“ไบซันอเมริกัน” อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการจัดพื้นที่แบ่งออกเป็นพื้นที่โล่งตามธรรมชาติ และห้องปรับอากาศสำหรับครอบครัวไบซัน เนื่องจากไบซันเป็นสัตว์ที่มาจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น และปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมี “ไบซันอเมริกัน” ทั้งหมดจำนวน 5 ตัว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมครอบครัวไบซันได้ทุกวัน ในส่วนจัดแสดงซาวันนาซาฟารี.