จ.ลำปาง รับมอบโล่รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ฉีดวัคซีนมากที่สุดในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง 608

วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ในภาพรวมและประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ส่งเสริมให้การฉีดวัคซีนบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ

จังหวัดลำปาง ได้รับโล่รางวัลสำหรับจังหวัดที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 สูงสุด ติด 1 ใน 5 ลำดับมากที่สุดของประเทศ