วพบ.แพร่ รับน้องใหม่ พาไหว้ 2 พระธาตุ “รับน้องขึ้นดอย ร้อยใจสาละ สักการะสองพระธาตุ” ปลูกฝังรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ศรัทธาต่อพระพุทธ ศาสนา

เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ นำโดย ดร. ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม “พาน้องขึ้นดอย ร้อยใจสาละ สักการะสองพระธาตุ”เป็นการต้อนรับน้องใหม่ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผู้ช่วยพยาบาล ปี 1 มีจำนวน 87 คน โดยตั้งขบวนและฟ้อนสักการะพระธาตุช่อแฮ รับฟังโอวาทจากพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพดระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการใช้ชีวิต ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนโดยการเดินขึ้นพระธาตุดอยเล็ง เพื่อสักการะองค์พระธาตุ โดยนักศึกษานำผ้าห่มพระธาตุ และรับฟังโอวาทจากพระมหาบุญชิต อติธมฺโม เจ้าอาวาส พระธาตุดอยเล็ง เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการใช้ชีวิต
จากนั้นร่วมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัดพระธาตุดอยเล็ง ทั้งนี้กิจกรรมรับน้องใหม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปลูกฝังรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นมงคลต่อชีวิต นักศึกษาทั้งหมด 252 คน